Arkiv för kategori: Okategoriserade

High angle view of a futuristic circuit board. Created exclusively for iStockphoto.

Vad är ett kretskort?

Hela våra liv beror på att miljardtals av små, obemärkta kretskort runtomkring oss fungerar – men vad är ett kretskort egentligen, och hur blev vi så beroende av dem? De har en spännande historia – deras förfäder finns i de programmerbara vävstolarna som uppfanns i Frankrike och England i början […]

An abstract 3D render of a blue circuit board with many electrical components installed. The central microprocessor has an integrated LCD showing glowing binary code. Components are labelled with random serial numbers.

Teknik i undervisningen

På senare tid har teknik i undervisningen på olika sätt varit ett omstritt ämne. Dels debatteras teknologins roll som hjälpmedel i den allmänna undervisningen. Dels diskuteras hur mycket teknikundervisning som ska ingå i den obligatoriska skolan. I takt med att samhället blir allt mer teknologiskt utvecklat, och att denna teknologi […]