Teknik i undervisningen

På senare tid har teknik i undervisningen på olika sätt varit ett omstritt ämne. Dels debatteras teknologins roll som hjälpmedel i den allmänna undervisningen. Dels diskuteras hur mycket teknikundervisning som ska ingå i den obligatoriska skolan. I takt med att samhället blir allt mer teknologiskt utvecklat, och att denna teknologi blir en allt viktigare och mer integrerad del av samhället, ökar naturligtvis behovet av teknisk kompetens. Men många anför att teknologin inte alltid är så hjälpsam. Att skolbarn ges läsplattor och laptops som en del av undervisningen, anser de vara ett distraherande misstag. Och hur relevant förståelse av modern teknik kan man egentligen skaffa sig, på grundskolenivå?

Större fokus på teknik i grundskolan

Finland är som bekant ett föregångsland i fråga om den offentliga skolan, och rankas högt i många internationella resultatmätningar. Där har man nyligen satt ökat fokus på teknikundervisning, som exempelvis programmering, i grundskolan. Här i Sverige börjar vi nu ta efter grannarna i öster. Eleverna på Klämmestorpsskolan får lära sig bygga kretskort i skolan, och många fler exempel finns. Måhända är förhoppningen att elverna ska få en gnista till intresse för teknologi, som sedan kan eldas på under uppväxten. Vi rör oss ju annars mot en värld där vetenskapen och teknologin blir så avancerad, att specialiseringar blir allt viktigare. Verklig förståelse måste idag vara djup förståelse, och sådan uppnår man knappast inom ramen för grundskolan.

En hjälp eller ett hinder?

Tekniska hjälpmedel i form av läsplattor och datorer har blivit omåttligt populära i grundskolan, trots förekomsten av kritiska röster. Kritikerna menar att denna teknologi mest utgör en distraktion för eleverna, och inte alls tillför så många fördelar. Å andra sidan kan man ju ifrågasätta, att en grundskola verkligen kan fullgöra sitt uppdrag utan att integrera datorer i sin undervisning. Vi lever ju onekligen i ett datoriserat samhälle, och gör få saker utan datorernas hjälp. Kan man fungera i samtiden utan att kunna använda datorer ordentligt? Samtidigt kommer ju framtiden ställa stora krav på utvecklingen av såväl mjuk- som hårdvara. Då krävs det att man intresserar barn och unga för saker som kretskort och programmering.