Återvinna metall ur kretskort

Sverige har traditionellt haft en mycket stor gruvindustri, och framförallt varit stora exportörer av järn och järnmalm genom historien. Ett av våra gruvsamhällen finns i Boliden, där metallföretaget Boliden AB har sina rötter. Precis som alla företag måste göra som vill överleva, har Boliden dock utvecklat sin verksamhet och anpassat den för moderna förhållanden. En sådan anpassning är konstaterandet att det idag är mer lönsamt för Boliden att använda kretskort som råvarukälla när de utvinner metall än att utgå från malm från gruvan. Roger Sundqvist, som är chef för Rönnskärsverken utanför Skellefteå, menar att det finns många gånger mer guld i kretskorten än i Sydafrikas guldgruvor. Och medan det är sant att de rikaste guldgruvorna finns utanför Europa, är Europa helt rätt marknad för att syssla med återvinning av kretskort. Detta eftersom EU ställer krav på både försäljare och tillverkare av all form av elektronikutrustning som innebär att de måste samla in dem för återvinning när de har blivit uttjänta. Roger Sundqvist berättar att Boliden inför installationen av en ny, större smältugn beräknar att köpa in mer än hälften av allt elektronikskrot som samlas in i Europa. De kommer även att köpa en mindre del av sitt skrot från USA. Företaget håller nu på att bli världens största återvinnare av metaller som guld, silver och koppar från kretskort som kommer från gamla datorer och mobiltelefoner. Vid årsskiftet år 2012 tog Boliden den nya smältugnen i drift, som möjliggjorde för dem att utvinna tre ton guld varje år från nermalda kretskort.Plosny_spoj_s_SMD

Trots det uppenbara värdet som alltså finns i gamla kretskort har man än så länge inte startat någon börs för elektronikskrot, och det har inte heller satts ett officiellt pris på ”varan”. Det är också svårt att få en bild av den snabbt växande världsmarknaden, eftersom de som är insatta inte gärna delar sin information av konkurrensskäl. Roger Sundqvist uppskattar dock att runt 200 000 ton elektronikskrot samlas in varje år, bara från den europeiska marknaden.

Om du också vill återvinna det guld som finns i dina byrålådor och smyckeskrin, och omvandla dem till kontanter, ska du gå in på Guldbrev.se, där du enkelt kan sälja guld som du inte längre använder.