Chipstrimning

Chipstrimning är ett sätt att ge en bil högre prestanda, samtidigt som den förbrukar mindre bränsle. Chipstrimning är numera en självklarhet i branschen, och har funnits på marknaden i över 15 år. Samtidigt är det en bransch som är svår att hålla koll på, eftersom det hela tiden dyker upp nya aktörer. Om du funderar på att chiptrimma din bil är det därför att rekommendera att du vänder dig till någon av de stora, etablerade aktörerna på marknaden, för att vara säker på att chipstrimningen görs på rätt sätt. En av de aktörerna är Dieselkraft, som kan hjälpa dig med chiptrim och mycket annat.

Chiptrimning kan göras på flera sätt. Ett sätt är att fysiskt löda om kretskorten. Detta är dock relativt ovanligt, eftersom det finns enklare metoder. Det vanligaste sättet att chipstrimma en bil är att använda sig av en så kallad effektbox. Denna kan du som bilägare själv montera i din bil, genom att använda dig av redan befintliga kopplingar. Det boxen gör är att den installerar delvis ny programvara som lurar bilen och bilens originalsystem, genom att få dem att tro att för lite bränsle sprutas in. Systemen ”korrigerar” detta genom att låta bränslespridarna vara öppna en längre tid, vilket i sin tur leder till att mer bränsle sprutas in, att tändningen ändras och att laddtrycket höjs, vilket ger bättre effekt. Denna metod fungerar särskilt bra på dieselbilar.

En mer komplicerad form av chipstrimning är att helt och hållet ge motorstyrenheten en egen programmering. Detta kan man inte göra själv – vill man ha den här lösningen för sin bil bör man istället kontakta någon av de aktörer på marknaden som arbetar med chipstrimning. De kan då se till att man utför effektmätningar före och efter chistrimningen, vilket man dels gör för att försäkra sig om att bilen fungerar som den ska innan man börjar arbeta med den, och dels för att kontrollera att chipstrimningen fungerar som den ska när man är färdig.

Efter att du har chipstrimmat din bil är det viktigt att tänka på att du måste registreringsbesikta bilen för att den ska få köras på allmän väg som personbil. Annars finns det risk för att din chipstrimning gör din bil olaglig att köra.